Rośliny dwuletnie

Inaczej – rośliny dwuroczne,  to rośliny, które do odbycia cyklu rozwojowego potrzebują dwóch cykli wegetacyjnych. Podczas pierwszego z nich roślina wytwarza liście oraz korzenie i pędy. Dopiero w drugim roku wykształcane są pędy kwiatowe i nasiona. Po tym okresie roślina najczęściej zamiera. Do tej grupy należą również rośliny, które po drugim cyklu wegetacyjnym nie zamierają, ale ich wartość zdobnicza maleje.

Masz pytania? Zadzwoń! +48 61 28 36 236